Behandeling

Ouders en gezin

Als een kind of jongere voor hulp bij onze praktijk komt, combineren we de hulp die wij aan hen geven altijd met hulp die wij ook aan jullie als ouders, verzorgers en soms aan het hele gezin geven. De intensiteit hiervan is sterk afhankelijk van de hulpvraag én van de behoefte die jullie als ouders en verzorgers hebben. Soms ondersteunen wij jullie op een laag pitje en soms ondersteunen wij jullie juist heel intensief en is dit het belangrijkste doel van het behandeltraject. Soms doen wij dit zelf en soms roepen we hiervoor de hulp van een gespecialiseerd systeemtherapeut in. Dus ook hierin is sprake van maatwerk en proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat voor jullie als ouders en verzorgers nodig is en effectief zal zijn. Want wat voor het ene gezin werkt, hoeft voor het andere gezin helemaal niet te werken. De aanpassingen en tips die wij aan het ene gezin geven, zijn voor een ander gezin wellicht helemaal niet vol te houden. En dat volhouden is juist zo belangrijk, want wij hebben de hulp van jullie als ouders en verzorgers héél hard nodig om daadwerkelijk veranderingen te kunnen maken voor de kinderen en de jongeren!