Behandeling

Ouders en gezin

Als een kind of jongere voor hulp bij onze praktijk komt, combineren we de hulp die wij aan hen geven altijd met hulp die wij ook aan jullie als ouders, verzorgers en aan het hele gezin geven. De intensiteit hiervan is sterk afhankelijk van jullie hulpvraag. Soms ondersteunen wij jullie op een laag pitje en soms ondersteunen wij jullie juist heel intensief en is dit het belangrijkste doel van het behandeltraject. Het is dan ook niet vreemd als jullie tijdens je traject bij Jaxie! zowel hulp krijgen van een orthopedagoog of psycholoog én van een systeemtherapeut. Dit is een gouden samenwerking om voor het kind of de jongere veranderingen te bereiken die tot in het gezin reiken.

Dus ook hierin is sprake van maatwerk en proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat voor jullie als ouders en verzorgers nodig is en effectief zal zijn. Want wat voor het ene gezin werkt, hoeft voor het andere gezin helemaal niet te werken. De aanpassingen en tips die wij aan het ene gezin geven, zijn voor een ander gezin wellicht helemaal niet vol te houden. En dat volhouden is juist zo belangrijk, want wij hebben de hulp van jullie als ouders en verzorgers héél hard nodig om daadwerkelijk veranderingen te kunnen maken voor de kinderen en de jongeren!