Behandeling

Verschil orthopedagoog en psycholoog

Er wordt ons soms weleens gevraagd waarom een kind of jongere binnen onze praktijk door een orthopedagoog en niet door een “échte kinderpsycholoog” behandeld wordt. Graag leggen wij daarom hier het verschil uit tussen een Orthopedagoog en een Kinderpsycholoog. Want het is heel belangrijk om te weten dat een Orthopedagoog en een Kinderpsycholoog in functie en in universitair niveau helemaal gelijk staan aan elkaar!

Er zijn twee verschillende opleidingen om de functie van behandelaar bij Jaxie! te kunnen vervullen. Dat is enerzijds de universitaire master-opleiding tot Orthopedagoog en anderzijds de universitaire master-opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog. Van oudsher richt een orthopedagoog zich vooral op een kind binnen het gezin en richt een kinder- en jeugdpsycholoog zich op het kind zelf en mogelijke diagnosestelling hierin. Dit verschil is echter al jaren niet meer zo sterk terug te vinden in de opleiding. Orthopedagogen krijgen ook alle kennis mee voor diagnosestelling en kinderpsychologen krijgen ook kennis mee over het gezinssysteem waarin een kind opgroeit. De opleidingen zijn dus vergelijkbaar geworden, maar de titel die eraan vast hangt is verschillend gebleven. Logisch dat dit soms wat verwarring geeft. Dus als je zoon of dochter binnen onze praktijk dus onder behandeling staat van een orthopedagoog is dat helemaal gelijkwaardig aan een behandeling van een kinderpsycholoog.

Bij Jaxie! zijn ál onze behandelaren universitair geschoold tot Orthopedagoog of Kinder- en jeugdpsycholoog. Sommige van hen hebben hierna nog een aantal jaar doorgestudeerd in een postmastertraject tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), Orthopedagoog-Generalist (OG) of Kind- en Jeugdpsycholoog NIP.