Klachten

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je bij ons krijgt.
Wij hopen dat je dan tijdig het gesprek met ons aan gaat om samen positieve veranderingen te bereiken. Als praktijk staan wij hier altijd voor open en is jullie tevredenheid ons belangrijkste doel.

Wanneer het onverhoopt niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst zullen zij luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al.
In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij informeert je over je rechten en geeft je advies. Ook kan deze vertrouwenspersoon bemiddelen in een gesprek tussen jou en onze praktijk. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon je helpen met het opstellen van een klachtbrief. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Jaxie!

Wanneer dit niet voldoende voor je opgeleverd heeft, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG).

Klik hier voor de klachtenregeling van het ECKG