Klachten

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je bij ons krijgt.
Wij hopen dat je dan tijdig het gesprek met ons aan gaat om samen positieve veranderingen te bereiken.
Als praktijk staan wij hier altijd voor open en is jullie tevredenheid ons belangrijkste doel!

Wanneer het onverhoopt niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon bij Jeugdstem – vertrouwenspersonen AKJ. Allereerst zal deze vertrouwenspersoon luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al.
Anders kan de vertrouwenspersoon bemiddelen in een gesprek tussen jou en onze praktijk.

Wanneer dit niet voldoende voor je opgeleverd heeft, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Klikt hier voor het stappenplan om een klacht in te dienen
Klik hier voor de volledige klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg