Contact

Wachttijd

Wij voelen ons vereerd dat zoveel kinderen, jongeren en ouders een specifieke voorkeur voor een behandeltraject bij onze praktijk hebben. We waarderen het compliment! Echter betekent het ook dat wij te maken hebben met wachttijden. Ondanks een flinke groei die wij de afgelopen jaren meegemaakt hebben, groeit de wachttijd hier evenredig in mee. Wij doen ons best jullie zo snel mogelijk te helpen!

Hieronder tonen wij de actuele wachttijd. Dit is altijd een benadering, de wachttijd kan soms wat inkorten en soms wat uitlopen.
De reden hiervoor is dat wij maatwerk leveren. Doordat wij niet werken met “standaard-zorgpaden” kunnen wij niet precies inschatten hoe lang trajecten duren. Wat wel goed is om te weten: de wachttijd kun je zelf aanzienlijk verkorten als je op veel momenten in de week in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen. Dit zorgt er vrijwel altijd voor dat je wachttijd inloopt, omdat je omhoog schuift op de wachtlijst als mensen een vrij plekje laten schieten.

HUIDIGE WACHTTIJD (update 23-05-2024)

Roosendaal – Afhankelijk van eigen beschikbaarheid: +/- 5 maanden

Goes basis-ggz +/- 7 maanden & specialistische-ggz +/- 7 maanden