Onderzoek

Psychodiagnostisch

Psychodiagnostisch onderzoek kan soms een onderdeel zijn van onze behandeltrajecten. Het is daarentegen een onderscheidend aspect van onze praktijk dat dit voor ons géén voorwaarde is om een kind of jongere te kunnen behandelen. De keuze die jullie hierin maken als ouders/verzorgers, al dan niet samen met je zoon of dochter, is voor ons leidend om wel of geen onderzoek in te zetten. Regelmatig is het zo dat er al voldoende verbeteringen optreden door met het kind of de jongere therapeutisch aan de slag te gaan. Ook ligt de hulpbehoefte vaak veel meer bij het krijgen van informatie, handvatten en praktijkgerichte adviezen dan bij een diagnose.
Psychodiagnostisch onderzoek kan daarentegen wel helpen om meer inzicht te krijgen in bepaald gedrag waarvan blijkt dat het door de behandeling niet of onvoldoende verandert. Het is dan fijn om als ouder of verzorger, maar zeker ook als kind of jongere te weten wat hier de oorzaak van is. “Zit er meer achter dit gedrag? Wanneer hebben we het over geen verandering wíllen maken en wanneer hebben we het over geen verandering kúnnen maken? Welke verwachtingen in verandering mogen we hebben van het kind of de jongere?”
De antwoorden op deze vragen kunnen vervolgens richtlijnen geven voor het verdere behandeltraject. Een diagnose is bij ons nooit een eindpunt, maar kan wel een startpunt zijn om verder richting te geven aan een behandeltraject.