Onderzoek

Intelligentie

Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van hoogwaardige intelligentieonderzoeken bij kinderen en jongeren. Wij werken hiervoor met erkende testen zoals de WPPSI-IV NL, de WISC V-NL, de WAIS IV-NL en de SON-R. Wij investeren altijd in een kennismaking voorafgaand aan de testafname. Hierdoor kan degene die de intelligentietest komt maken al eens kijken hoe de praktijk eruit ziet en wie de orthopedagoog of kinderpsycholoog precies is. Dit neemt vaak al veel eerste vragen en spanningen weg. Daarnaast geeft het ons als professionals ook al veel informatie over dit specifieke kind of deze specifieke jongere waardoor wij hem of haar veel beter persoonlijk kunnen begeleiden tijdens de testafname. De intelligentietest zelf nemen wij in een rustig tempo af. Wij willen namelijk de daadwerkelijke intelligentie in kaart brengen en niet de mate waarin de aandacht en concentratie vastgehouden kan worden. De testafname gebruiken wij óók om te observeren hoe bijvoorbeeld de werkhouding is, of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van werkstrategieën, of er sprake is van beeld-denken en of faalangst mogelijk invloed kan hebben op de testuitslag. In deze observatie zit de belangrijkste informatie om de testuitslag te interpreteren en er op praktisch niveau uitleg en handvatten voor te geven.

Deze persoonlijke en volledige manier van testen en observeren maakt dat wij als praktijk vaak benaderd worden voor het uitvoeren van intelligentietesten bij kinderen met ADHD, autisme, hooggevoeligheid, faalangst, onzekerheid en bijvoorbeeld ook bij vermoedens van onderpresteren of hoogbegaafdheid. Ook voor het uitvoeren van een second opinion is onze manier van testen erg geschikt.

Op basis van een intelligentietest kan geen hoogbegaafdheid vastgesteld worden. Hiervoor moet aanvullend onderzoek en aanvullende observatie plaatsvinden waarin ook gekeken wordt naar persoonskenmerken. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek: https://jaxie.nl/onderzoek/hoogbegaafdheidsonderzoek/