Onderzoek

Hoogbegaafdheid (HBG)

Onderzoek naar hoogbegaafdheid is een uitgebreid traject waarin naast de afname van een intelligentieonderzoek met een zorgvuldig uitgekozen intelligentietest (WPPSI-IV NL, WISC V-NL, de WAIS IV-NL of de SON-R) er aanvullende tests, observaties en vragenlijsten afgenomen worden. Wij benaderen hoogbegaafdheid vanuit het model van Prof. Dr. Tessa Kieboom. Hierin wordt niet enkel gekeken naar de cognitieve mogelijkheden, maar ook naar de persoonskenmerken die passend zijn bij hoogbegaafdheid. Kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn, zijn zeker niet altijd degenen die op school de hoge scores halen en goed presteren. Het zijn ook regelmatig kinderen en jongeren die kampen met (verkapte) faalangst, onderpresteren en/of demotivatie. Die scoren op een intelligentietest niet hoog genoeg, maar vallen wat betreft persoonskenmerken wel op als hoogbegaafd.

Al deze verschillende hoogbegaafde kinderen verdienen zorg voor hun specifieke hoogbegaafdheidskenmerken die hen helpt om zo goed mogelijk in hun vel te raken en hun krachten te benutten.  Dit geldt zeker ook voor het gezin en de leerkracht. De impact van een kind met hoogbegaafdheidskenmerken is ook op de omgeving groot en tegelijkertijd vormen zij ook de meest belangrijke factor voor het kind of de jongere om de krachten te leren benutten!

Binnen onze praktijk voeren wij dit uitgebreide hoogbegaafdheidsonderzoek uit en geven wij op onze betrokken en persoonlijke jaxie-wijze ondersteuning aan het kind of de jongere, het gezin en de leerkracht. Jaxie! heeft jarenlange specialistische kennis en ervaring opgebouwd met deze bijzondere groep kinderen en jongeren en ziet onderzoek doen naar hoogbegaafdheid als meer dan kijken naar de intelligentie alleen. Het is een totaalplaatje waar specialistische kennis en ervaring voor nodig is en waar Jaxie! de combinatie tussen onderzoek, individuele begeleiding, systemische begeleiding (gezin en school) altijd als maatwerk op elkaar aan laat sluiten.

De intelligentietest wordt afgenomen met de grootst mogelijke zorg. Klik hier voor meer informatie over onze manier van testen op de intelligentie

  • Waarom haalt mijn slimme zoon of dochter geen hoge prestaties op school?
  • Waarom heeft mijn kind het niet naar zijn zin op school?
  • Zou mijn kind aan het onderpresteren zijn ?
  • Waarom gaat mijn kind altijd de discussie aan?
  • Waarom denkt mijn kind zo diep door over allerlei onderwerpen?
  • Waarom is mijn kind niet gewoon nog kind?