Onderzoek

Hoogbegaafdheid (HBG)

Onderzoek naar hoogbegaafdheid is een goede manier om antwoord te krijgen op de vraag of er bij een kind of jongere sprake is van een hoogbegaafd intelligentiepatroon. Naast een intelligentieonderzoek met de WISC V-NL, de WAIS IV-NL of de RAKIT 2 worden er aanvullende tests, observaties en vragenlijsten afgenomen om inzicht te krijgen in een mogelijk hoogbegaafdheidsprofiel. Een hoogbegaafdheidsonderzoek richt zich op de drie pijlers waar hoogbegaafdheid uit bestaat: bovengemiddelde cognitieve vaardigheden, creatief denkvermogen en werkhouding. Uit het hoogbegaafdheidsonderzoek vloeit niet alleen een mogelijke diagnose voort, maar óók informatie over de te hanteren aanpak in zowel de schoolse situatie als in de thuissituatie. Vaak wordt gedacht dat deze kinderen het wel op eigen houtje zouden moeten kunnen redden, maar niets is minder waar! Onderpresteren, demotivatie en faalangst zijn erg vaak van toepassing op deze groep kinderen en jongeren. Het is een erg gevoelige doelgroep die zowel van de ouders als van de school de juiste begeleiding nodig heeft om tot presteren en geluk te kunnen komen!

Het afnemen van een volledig hoogbegaafdheidsonderzoek ten opzichte van het afnemen van een losse intelligentietest heeft als voordeel dat, als de intelligentie niet boven de hoogbegaafdheidsgrens van 130 uitkomt, er mogelijk in het geheel wel een hoogbegaafdheidsprofiel te zien is. Dat kan vervolgens wel de noodzakelijke uitleg geven voor bepaald gedrag of moeilijkheden waar vervolgens ook daadwerkelijk mee verder gewerkt kan worden.

De intelligentietest wordt afgenomen met de grootst mogelijke zorg. Klik hier voor meer informatie over onze manier van testen op de intelligentie

  • Waarom haalt mijn slimme zoon of dochter geen hoge prestaties op school?
  • Waarom heeft mijn kind het niet naar zijn zin op school?
  • Zou mijn kind aan het onderpresteren zijn ?
  • Waarom gaat mijn kind altijd de discussie aan?
  • Waarom denkt mijn kind zo diep door over allerlei onderwerpen?
  • Waarom is mijn kind niet gewoon nog kind?