Publiciteit

Onderzoeken

Door de jaren heen hebben de wetenschappelijke onderzoeken die Janine heeft uitgevoerd op verschillende manieren in de publiciteit gestaan. Hieronder een verzameling:

Wetenschappelijk onderzoek

Structurele afname van stress door het gebruik van escapisme

Voor de presentatie van dit wetenschappelijke onderzoek onder leiding van Dr. Paul Delnooz schreef Janine een bijdrage die gebaseerd was op haar onderzoek waarin zij aantoonde dat haar lessencyclus gebaseerd op fantasiegebruik gevoelens van stress en drukte bij kinderen verminderde.

Lees meer

Scriptieonderzoek

De Magie van Fantasie

Hoe fantasiegebruik stressgevoelens bij kinderen kan verminderen

In deze scriptie ontwikkelde Janine een lessencyclus voor de basisschool die gebaseerd was op de inzet van fantasie om gevoelens van stress en drukte bij kinderen te verminderen. In dit onderzoek toonde Janine aan dat het volgen van deze lessen ervoor zorgde dat deze gevoelens van stress en drukte bij basisschoolkinderen verminderden.

Lees meer

Wetenschappelijk scriptieonderzoek

Mind Magic

Ontwikkeling en onderzoek van een ontspanningsgerichte interventie voor vermindering van stress en psychosomatiek bij gedragsmatig geinhibiteerde versus gedragsmatig geactiveerde kinderen

In deze scriptie deed Janine wetenschappelijk onderzoek naar het door haar zelf ontwikkelde ontspanningsprogramma “Mind Magic”. Mind Magic ontwikkelde zij op basis van een combinatie van escapisme (fantasie), yoga, mindfulness en sociaal-emotionele technieken. In dit onderzoek toonde zij aan dat deelname aan dit programma zorgde voor een significante afname van stressgevoelens en psychosomatische klachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Deelname aan iedere losse sessie resulteerde in een hoger gevoel van zelfvertrouwen en gevoel van ontspanning in lichaam en gedachten.

Lees meer

Wetenschappelijke publicatie

Mind Magic

A Pilot Study of Stress and Stress-Reduction in Behaviorally Inhibited and Activated Children

Het wetenschappelijk onderzoek dat Janine heeft uitgevoerd naar de resultaten van het door haar ontwikkelde ontspanningsprogramma Mind Magic werd gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke Journal of Holostic Nursing.

Lees meer

publicatie

De kracht en onmacht van diagnoses

Dertien jonge wetenschappers, die hun studie destijds bekroond zagen met de Horizon Studieprijs, laten hun licht schijnen over de actuele gang van zaken in zorg en onderwijs. Zij doen dat kritisch, maar ook analytisch; rationeel, maar ook emotioneel; afstandelijk, maar ook betrokken. Voor werkers in de jeugdzorg en in het (speciaal) onderwijs zijn deze “Opstellen over jeugdzorg en onderwijs” prikkelend, uitdagend en leerzaam. Janine schreef als winnaar van de Horizon Studieprijs haar bijdrage over de kracht en onmacht van diagnoses in de jeugdzorg.

Lees meer