publicatie

De kracht en onmacht van diagnoses

door: Janine Cornelis

Dertien jonge wetenschappers, die hun studie destijds bekroond zagen met de Horizon Studieprijs, laten hun licht schijnen over de actuele gang van zaken in zorg en onderwijs. Zij doen dat kritisch, maar ook analytisch; rationeel, maar ook emotioneel; afstandelijk, maar ook betrokken. Voor werkers in de jeugdzorg en in het (speciaal) onderwijs zijn deze “Opstellen over jeugdzorg en onderwijs” prikkelend, uitdagend en leerzaam. Janine schreef als winnaar van de Horizon Studieprijs haar bijdrage over de kracht en onmacht van diagnoses in de jeugdzorg.

Klik hier voor het artikel “de kracht en onmacht van diagnoses”

Klik hier voor de persoonlijke interview van Janine voor dit boek

Klik hier voor het boek

Publicatie onder redactie van Jan Dirk van de Ploeg – Emeritus hoogleraar Orthopedagogiek