Systeemtherapeut

Marjan Busscher

Hallo, ik ben Marjan, en mag vanaf november 2022 deel uit gaan maken van het Jaxie!-team waarbij ik vooral zal werken vanuit de locatie in Goes.

Als systeemtherapeut ben ik geïnteresseerd in relaties tussen mensen en de verschillende omgevingen waarbinnen zij zich bewegen. Wij mensen, zowel kinderen als volwassenen, maken allemaal deel uit van een groter geheel; een systeem. Dit kan bijvoorbeeld een gezinssysteem zijn, maar ook de maatschappij. Binnen systemen zijn wij gewend op een bepaalde manier te reageren of met elkaar om te gaan en beïnvloeden we elkaars gedrag zowel aangenaam als –meestal onbedoeld- minder aangenaam.

Met de inzet van systeemtherapie proberen we samen zicht te verkrijgen op de interacties en patronen die spelen en zijn ontstaan, om van daaruit openingen te zoeken in het omgaan met de moeilijkheden of puzzels waarmee jullie kampen. Dit doen we door naast stil te staan bij de zorgen, ook aandacht hebben voor de sterke kanten van jullie als gezin en zoeken we naar mogelijkheden om deze uit te breiden zodat er weer steun, begrip, invloed én plezier teruggevonden kan worden.

Naast dat ik het belangrijk vind dat de cliënten met wie ik werk zich op hun gemak kunnen voelen en zich gehoord en gezien voelen, beschouw ik hen als experts binnen de eigen situatie waarbij ik als gast in hun leefwereld mag aansluiten met mijn kennis en ervaring. Laten we onze krachten bundelen!

Ik werk sinds 1992 binnen de jeugdzorg in Zeeland waarvan de laatste 16 jaren op de afdeling kind en jeugd van een grote GGZ instelling. Verder ben ik getrouwd met Henk-Pieter en samen hebben we een volwassen dochter die al enkele jaren geleden is uitgevlogen omdat ze buiten Zeeland is gaan studeren. In mijn vrije tijd wandel ik graag, luister ik naar muziek of bezoek ik concerten of musea en breng ik tijd door met familie of vrienden. Daarnaast vind ik het fijn en inspirerend om activiteiten te ondernemen waarmee ik mijzelf kan blijven ontwikkelen op mijn vakgebied.