Tag Archives: publicatie

De kracht en onmacht van diagnoses

Dertien jonge wetenschappers, die hun studie destijds bekroond zagen met de Horizon Studieprijs, laten hun licht schijnen over de actuele gang van zaken in zorg en onderwijs. Zij doen dat kritisch, maar ook analytisch; rationeel, maar ook emotioneel; afstandelijk, maar ook betrokken. Voor werkers in de jeugdzorg en in het (speciaal) onderwijs zijn deze “Opstellen over jeugdzorg en onderwijs” prikkelend, uitdagend en leerzaam. Janine schreef als winnaar van de Horizon Studieprijs haar bijdrage over de kracht en onmacht van diagnoses in de jeugdzorg.

Lees meer